Logo
Wydrukuj tę stronę

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy ulicy Targowej

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy ulicy Targowej

W środę 25 września 2019 roku w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Burmistrz Józef Blank wraz ze Skarbnikiem Wiolettą Chętnicką podpisał umowę z Wojewodą Arturem Chojeckim o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Targowej w Nowym Mieście Lubawskim”.

Zakres rzeczowy inwestycji, która uzyskała dotację w wysokości 2 100 000,00 złotych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmuje m.in.: wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów na ok. 140 miejsc postojowych, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej wszystkie powierzchnie utwardzone.

W roku bieżącym planowane jest wyłonienie wykonawcy zadania, rozpoczęcie robót planowane jest od kwietnia 2020 r., natomiast zakończenie na drugą połowę 2020 roku.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego dróg, komfortu dojazdu do nieruchomości oraz warunków komunikacyjnych na terenie miasta. Poprawią się znacznie warunki przemieszczania się służb ratowniczych (PSP) i komunalnych, a także znacznie poprawi się możliwość parkowania pojazdów blisko centrum miasta.

Realizacja zadania wpłynie również pozytywnie na estetykę tej części miasta, oraz pozwoli na podjęcie dalszych działań mających na celu modernizację targowiska miejskiego.

Ostatnio zmienianyczwartek, 26 wrzesień 2019 06:31

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.