Logo
Wydrukuj tę stronę

Wizyta delegacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gurjewsku

Wizyta delegacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gurjewsku


W dniach 6-8 września 2019 r. na zaproszenie N. G. Bakiny dyrektora „Gurjewskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotek”, na rewizytę do Gurjewska udały się dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Daniela Kowalska oraz kustosz Alicja Rucińska. W ramach wizyty nasza delegacja zapoznała się z systemami pracy sześciu bibliotek w Okręgu Gurjewskim. Każda biblioteka zaprezentowała indywidualne podejście do potrzeb czytelniczych w danym środowisku lokalnym. Zarówno w naszym mieście, jak i w Okręgu Gurjewskim biblioteki nie skupiają się jedynie na wypożyczaniu książek, ale także prowadzą szereg innych działań, m.in.: kluby dyskusyjne, zajęcia z rękodzieła i inne kółka zainteresowań. Bibliotekarki „Gurjewskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotek” wymienili się doświadczeniami na temat bogatej działalności kulturalno-edukacyjnej w swoich środowiskach.

Delegacja Miejskiej Biblioteki Publicznej brała także udział w uroczystościach „Dni Gurjewska”, gdzie w ramach promocji bibliotek zaprezentowały się poszczególne placówki. Podczas wizyty nastąpiła wymiana doświadczeń, innowacyjnych pomysłów na różnych płaszczyznach bibliotecznych i kulturalnych. Delegacja z MBP miała także możliwość obejrzeć zbiory Muzeum Historii i Sztuki w Kaliningradzie.

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor N. G. Bakinie i bibliotekarkom Gurjewskiego Scentralizowanego Systemu Bibliotek za otwartość i gościnność, a także za  wymianę doświadczeń  zawodowych. Poznanie wielu bibliotek i ludzi, ważnych z punktu widzenia życia i funkcjonowania instytucji, było wartościowym doświadczeniem, przydatnym również w naszej bibliotece.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 30 wrzesień 2019 06:59

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.