Przejdź do treści
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 723.
  • JFile::read: Nie można otworzyć pliku: /home/umnml/ftp/media/k2/assets/js/k2.frontend.js?v=2.10.3&b=20200429&sitepath=/.
Menu

baner

plenfrdeitrues

A+ A A-

Jubileusz partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim

Jubileusz partnerstwa pomiędzy Hude i Nowym Miastem Lubawskim

W sobotę 7 lipca 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 15 lat partnerskiej współpracy naszego miasta z Gminą Hude w Dolnej Saksonii.

Niemieckie miasto partnerskie reprezentowała Anke Paradies - Przewodniczącą Rady Gminy Hude, której towarzyszyli Kerstin Meyer, Hartmut Langetepe oraz Uwe Schubert i Ursula Tautz.

W uroczystości jubileuszowej uczestniczyły również delegacje zaproszone przez Burmistrza Józefa Blanka na tegoroczne Dni Nowego Miasta Lubawskiego. Delegacja z partnerskiego Gurjewska była pod przewodnictwem Julii Britwicz - Kierownika Działu Zarządzania Kapitałem Administracji Gurjewskiego Okręgu Miejskiego, której towarzyszyli Elizabet Kałtais, Marina Krasnaja i Irina Mandybura.  Natomiast delegacji ze Swietłogorska przewodniczyła Oksana Turkina - Pierwszy Zastępca Burmistrza Swietłogorska, której towarzyszyli Alieksiej i Natalia Pałamarczuk.

W uroczystości uczestniczyli radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, Redaktor Naczelny Gazety Nowomiejskiej i przedstawiciel telewizji kablowej oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego.

Podczas swojego wystąpienia Burmistrz Józef Blank przybliżył zgromadzonym zakres współpracy międzynarodowej prowadzonej przez nasze miasto podkreślając, że filarem naszej współpracy partnerskiej są relacje interpersonalne pomiędzy mieszkańcami partnerskich i zaprzyjaźnionych samorządów, w szczególności koncentrowanie się na wzajemnych kontaktach młodzieży.

Nowe Miasto Lubawskie posiada cztery umowy partnerstwa - z Gminą Hude w Niemczech z 25 października 2003 roku, z Rejonem Solecznickim na Litwie z 21 lipca 2006 roku, z Miastem Biełogorsk na Krymie z 17 sierpnia 2013 roku oraz z Okręgiem Gurjewskim w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej z 18 października 2016 roku.

Bezpośrednie partnerstwo Nowego Miasta Lubawskiego stanowi również podstawę realizacji projektów sieciowych z tzw. partnerami satelickimi, z którymi nasi partnerzy posiadają podpisane umowy partnerskie, m.in.: Arnage i Castelsarassin z Francji, Sirnitz z Austrii, Fiume Veneto z Włoch i Kropelin ze Wschodnich Niemiec.

Od samego początku różnorodnej współpracy partnerskiej zrealizowano już kilkanaście wymian i spotkań młodzieży z naszego miasta z rówieśnikami z Hude z Niemiec, Fiume Veneto z Włoch, Arnage z Francji, Sirnitz z Austrii, Solecznik na Litwie oraz ostatnio Okręgu Gurjewskiego w Rosji. Sprzyja to wzajemnemu poznawaniu przez młode pokolenie kultury, tradycji i języka swoich rówieśników.

Mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego, w większości młodzież szkolna, uczestniczyli w kilku dużych międzynarodowych przedsięwzięciach z udziałem partnerskiej Gminy Hude, m.in.:

- w latach 2004-2006 w projekcie „Nacjonalizm, narodowy socjalizm 1933-1945”  z udziałem 80 uczniów z 4 krajów,

- w 2007 i w 2008 roku spotkaniu pod nazwą "Miniolimpiada młodzieży" z udziałem 120 uczniów z 5 krajów,

- latach 2006-2007 z udziałem kilkunastu nowomiejskich samorządowców, 6 naukowców Wyższej Szkoły Zawodowej w Oldenburgu, 6 naukowców Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 pracowników RZGW w Gdańsku realizowano projekt „Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Drwęcy”

- projekt "Europa w Dialogu" z udziałem 25 uczestników z 5 samorządów debatujących w obszarze gospodarki, kultury, demografii i wolontariatu realizowany był w latach 2012-2013,

- projekt "Dokąd zmierzasz Europo?..." z udziałem kilkudziesięciu uczestników z 5 samorządów podejmujących tematy dotyczące kryzysu migracyjnego, mniejszości narodowych, integracji uchodźców, przyszłości Europy, realizowany od 2016 roku zakończył się w czerwcu tego roku.

Spośród mniejszych projektów warto wspomnieć o regularnie odbywającej się od 15 lat wymianie młodzieży szkolnej w wieku 13-15 lat z Nowego Miasta Lubawskiego i Hude - łącznie w tego typu działaniach wzięło udział ponad 400 uczniów.

Bogata jest również międzynarodowa współpraca pozaszkolna - kilkanaście różnorodnych wymian między chórami, młodymi muzykami, sportowcami, zespołami tanecznymi i lokalnymi artystami.

W ramach ostatniej wymiany młodzieży szkolnej we wrześniu i październiku pomiędzy nowomiejską SP nr 3 a Szkołą Przyszłości z Wielkiego Isakowa w Okręgu Gurjewskim 16-osobowa grupa młodzieży z Polski i 16-osobowa grupa młodzieży z Rosji wzajemnie poznawały swoją kulturę, łamały istniejące stereotypy i wspólnie dyskutowały nad interesującymi je tematami. Z wizytą w Gurjewsku, na zaproszenie Mera Siergieja Podolskiego, przebywała również nasza orkiestra dęta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, a ostatnio studenci nowomiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Realizowane projekty współpracy międzynarodowej Nowego Miasta Lubawskiego dotyczą przede wszystkim wymian młodzieży szkolnej w wieku 12-16 lat oraz realizacji cyklicznych międzynarodowych projektów, finansowanych z Fundacji Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży, Programów Komisji Europejskiej "Europa dla Obywateli" i "Młodzież w działaniu", Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz z budżetów samorządów. 

Od niedawna Nowe Miasto Lubawskie podjęło także współpracę ze Swietłogorskiem - trwają intensywne prace nad opracowaniem wspólnego transgranicznego projektu inwestycyjnego dotyczącego zaopatrzenia mieszkańców naszych społeczności w wodę pitną o najwyższej jakości. Projekt ten ma szansę dofinansowania z Programu Polska-Rosja na lata 2014-2020.

Po wystąpieniu Burmistrz Józef Blank zaprosił uczestników uroczystości jubileuszowej do obejrzenia multimedialnej prezentacji dotychczasowej współpracy z Gminą Hude i pozostałymi partnerami, którą przedstawił Jerzy Grządzielewski - Kierownik Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Po prezentacji głos zabrali kolejno: Anke Paradies z Gminy Hude,  Julia Britwicz z Gurjewska i Oksana Turkina ze Swietłogorska.

Podsumowania współpracy dokonał również Uwe Schubert, który przez kilkadziesiąt lat zajmował się w Gminie Hude projektami współpracy zagranicznej, m.in. z Nowym Miastem Lubawskim.

Na zakończenie uroczystości z rąk gospodarza miasta goście otrzymali okolicznościowe upominki i materiały promujące nasze atrakcje turystyczne.

Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem