Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 15:00 w sali Nr 27 Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.


Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 15-tej.

1. Otwarcie sesji
    - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z  XXVIII  sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Budowa chodnika/ciągu pieszo-rowerowego Marzęcice-Nowe Miasto Lubawskie (strona lewa)”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację w roku 2017 zadania „Remont istniejącego chodnika Nowe Miasto Lubawskie – wylot w kierunku Marzęcic”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/2015  Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 r.  w sprawie opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązującej na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 5 w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.
15. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim za 2016 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
16. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
17. Przyjęcie projektu obwieszczenia Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
19. Zakończenie sesji.

 

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 36 Urzędu Miejskiego.

 

Przewodniczący Rady
Marcin Deja

Ostatnio zmienianypiątek, 21 kwiecień 2017 09:07
1
1
0
s2sdefault
powered by social2s
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem