Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
WOW

WOW (18)

Wycieczka uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1

Dnia 18 września w piękną i słoneczną pogodę, grupa uczniów  ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim wybrała się  na wycieczkę. Trasa wiodła przez  atrakcyjny  teren położony w powiecie brodnickim. Najpierw uczestnicy udali się do Fiałek, gdzie położona jest  mydlarska   wioska „Teodoryk”. Tam pod okiem gospodyni zgłębiali tajemnice wyrobu mydła, poznali historię produkcji, jego rodzaje i właściwości.   Przed warsztatami dzieci wysłuchały krótkiej informacji na temat właściwości zdrowotnych soli. Warsztaty rozpoczęły się od wyboru  zapachów, które zostały wykorzystane do wyrobu mydeł.  Moment ten wywołał wśród wszystkich ogromne emocje. Trudno było wybrać ten najładniejszy, bowiem  wszystkie zapachy bardzo  się podobały. Kolejnym etapem był wybór  foremek,  do których dzieci wlały  zapach,  barwnik i dosypały ziół zebranych z pobliskich pól. Następnie zawartość foremek została zalana gliceryną i odstawiona w chłodne miejsce, a dzieci  zajęły się solą do kąpieli. Do soli morskiej wlały olejek zapachowy i dokładnie wymieszały całą zawartość.  Dodały ziół  i przesypały do woreczków. Niezapomnianą pamiątką, którą zabrały ze sobą było własnoręcznie wykonane mydełko glicerynowe z dodatkiem aromatycznego suszu i sól do kąpieli.  Po przerwie śniadaniowej wszyscy udali się do starej  pralni na pokaz prania. Przy użyciu mydła i wody dzieci prały w baliach za pomocą tary. Obejrzały też mające 100 lat  zabytkowe maglownice, różne rodzaje tar, zestaw żelazek  na duszę i węgiel. Kolejnym punktem wyprawy była wioska tematyczna w Jajkowie. Gospodarze przywitali  wszystkich  bardzo serdecznie częstując   zupą jajeczną z jajkami. W małym drewnianym domku dzieci odkrywały  nie tylko tajemnice jajek. Wysłuchały ciekawej pogadanki połączonej z pokazem ptasich jaj: wróbla, kaczki, kury, gołębia, strusia czy indyczki. Podczas warsztatów wykonywały pisanki. Na przygotowane wcześniej wydmuszki nakładały gorący wosk. Spod rąk dzieci wyszły piękne i pomysłowe ozdoby, które zabrały ze sobą. Pobyt w mydlarskiej wiosce i wiosce tematycznej na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów.  Wycieczka zorganizowana została w ramach projektu unijnego WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich, a uczniowie byli pod opieką nauczycielek: Katarzyny Zapałowskiej, Anny Dembowskiej i Justyny Wiśniewskiej.

Czytaj dalej...

Miasto pozyskało dofinansowanie na kolejne projekty edukacyjne

Ruszyły nowe projekty edukacyjne dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. We wrześniu 2018r. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie rozpoczęła realizację dwóch nowych  projektów edukacyjnych – projektu pn. Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiego Nowe Miasto Lubawskie (dofinansowanie z UE 510.984,24 zł) oraz projektu pn. Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość (dofinansowanie z UE 2.225.055,44 zł).

 

Obecnie trwa rekrutacja uczestników, a od października planowane jest rozpoczęcie zajęć edukacyjnych. Dla dzieci przedszkolnych we wszystkich miejskich placówkach oświatowych prowadzone będą zajęcia rozwijające kreatywność muzyczno-ruchową, kompetencje społeczne, nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz podstaw programowania.

 

Wśród propozycji dla uczniów szkół podstawowych są m.in. zajęcia rozwijające i wyrównujące, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kółka zainteresowań. Uczniowie mogą wziąć udział w szeregu atrakcyjnych zajęć m.in. w nauce języków obcych, zajęciach komputerowych – dla chętnych zakończonych międzynarodowymi certyfikatami (TELC, ECCC). Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas starszych, zdobycie umiejętności gry w szachy czy uczenia się i szybkiego zapamiętywania. Oferta edukacyjna została dostosowana do zapotrzebowania każdej placówki oświatowej. Dyrektorzy szkół i wychowawcy udzielają szczegółowej informacji o zajęciach. Wszystkie zajęcia w ramach obydwu projektów są bezpłatne.

 

Dzięki realizowanym projektom placówki oświatowe zostaną doposażone w nowe meble, nowoczesny sprzęt informatyczny oraz atrakcyjne pomoce dydaktyczne o wartości ponad 400 tys. zł. Zakupione zostaną m.in. tablety (także dla grup przedszkolnych), tablice interaktywne, projektory, rzutniki, dywany dydaktyczne, pakiety do programowania oraz zestawy interaktywne, utworzona zostanie sala sensoryczna.

 

Projekty koordynowane są przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego. Burmistrz Józef Blank zachęca rodziców do zainteresowania się przygotowaną ofertą.

Czytaj dalej...

Wycieczka do Torunia i Piwnic w ramach projektu "WOW"

Dnia 13 września grupa 24 uczniów uczestniczących w zajęciach rozwijających z matematyki w ramach projektu WOW odbyli naukową wycieczkę do Torunia i Piwnic pod opieką p. M.Potomskiej, E.Rogozińskiej i A.Gosik-Suchockiej. W "Chemii w małej skali" uczniowie odbyli półtoragodzinne zajęcia laboratoryjne, podczas których samodzielnie wykonywali doświadczenia. W Piwnicy dla Partaczy odbyli warsztat wypieku pierników, gdzie poznali nie tylko skład pierników, legendy o katarzynkach ale również przyprawy korzenne i ich zastosowania lecznicze. Po obiedzie wszyscy udali się do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach. Przewodnikiem uczniów w obserwatorium był tamtejszy pracownik naukowy, który w bardzo obrazowy sposób przybliżył pojęcie obserwacja astronomiczna. Opisał budowę układu słonecznego oraz pokazał nowoczesny sprzęt używany do badań kosmosu. Uczniowie swoją postawą, zaciekawieniem wywarli na prowadzących zajęcia duże zadziwienie. Uczestnicy pełni wrażeń i nowych wiadomości wrócili do domu.

 

Czytaj dalej...

Projekt edukacyjny "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0160/17
Dofinansowanie projektu z UE: 2 225 055,44 zł

 

 

W dniu 31 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank przy kontrasygnacie Skarbnika Wioletty Chętnickiej podpisał w Olsztynie umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na dofinansowanie projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość".

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. będzie realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projektem objętych zostanie 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki także zakończone egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostaną zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii.

Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

 

W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 260.241,19 zł. Planowane jest zakupienie mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomocy do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego.

 

 

Czytaj dalej...

Projekt edukacyjny "Już niedługo wyjdę w świat"

W czwartek 22 czerwca 2017 roku Burmistrz Jozef Blank uczestniczył w podsumowaniu jednego z etapów projektu "Już niedługo wyjdę w świat", który od stycznia bieżącego roku realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum w partnerstwie z firmą CNJA Edukacja z Krakowa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt zakłada prowadzenie zajęć opartych na eksperymencie i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu przewidziano szereg atrakcyjnych zajęć dla uczniów, rodziców i  nauczycieli.

Wartość projektu, którego realizację zaplanowano do lipca 2018 roku, wynosi 802.931,75 złotych, w tym ok. 300 tys. przeznaczono na zakup sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych z przeznaczeniem na doposażone 2 pracowni matematycznych, pracowni przyrodniczej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, geograficznej oraz gabinetu pedagogiczno-logopedycznego. 

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniom szkół objętych projektem - Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych tych szkół, poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wiedzy rodziców z zakresu zagrożeń uzależnieniami lub umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem w okresie dojrzewania, w okresie  02-01-2017 r. do 30-07-2018 r. Beneficjentami projektu są uczniowie, nauczyciele, rodzice/opiekunowie. Dofinansowanie projektu z UE 682 491,99 zł

Informacji o projekcie udzielają:

koordynator: Dorota Osińska (tel. 723858954), dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy

Biuro projektu: ul. Działyńskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie (pawilon Gimnazjum)

Dyżury w każdy wtorek godz. 15.00-17.00

Czytaj dalej...

CNJA EDUKACJA sp.j. w partnerstwie z Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „JUŻ NIEDŁUGO WYJDĘ W ŚWIAT”

Realizowane projekty edukacyjne
projekt „Już niedługo wyjdę w świat”

Projekt realizowany w ramach RPOWM 2.2.1. Podniesienie jakości edukacyjnej kompetencji kluczowych uczniów ukierunkowanej na rozwój - projekty konkursowe

Wartość projektu 802.931,75 zł (środki z UE 755.918,85 zł) , wkład własny (użyczenie sal z wyposażeniem) – 47.012,90.

Projekt jest realizowany w okresie od 2 stycznia 2017 - 30 lipca 2018r. i obejmuje swoim zasięgiem 817 beneficjentów – uczniów, nauczycieli, rodziców.

W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, które uzyskały średnią ze sprawdzianu szóstoklasisty poniżej średniej krajowej.

Doposażono Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum. Szkoły otrzymały pomoce dydaktyczne i sprzęt m.in. wyposażono 2 pracownie komputerowe (40 zestawów komputerowych dla uczniów, 5 zestawów komputerowych dla nauczycieli, 2 szafy do przewożenia komputerów, 9 tabletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 drukarki, 6 tablic interaktywnych, 1 rzutnik multimedialny z ekranem projekcyjnym, 2 wizualizery, 2 telewizory, 4 zasilacze UPS na kwotę 182.047,38 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej, matematycznej, chemicznej, biologicznej, fizycznej, gabinetu logopedycznego na kwotę 64.202,40 zł. Zakupiono platformę edukacyjną i podręczniki, usługę edukacyjną dla uczniów z wykorzystaniem TIK oraz szkoleniową na kwotę 292.293 zł. Zaplanowano zajęcia rozwijające i wyrównujące, kółka zainteresowań, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe, zajęcia dodatkowe dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Już niedługo wyjdę w świat”  nr: RPWM.02.02.01-28-0095/16

Czytaj dalej...

Kolejna wycieczka uczniów z projektu WOW

Dnia 24 października odbyła się kolejna wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim organizowana w ramach projektu WOW „Odkrywanie świata” .

Tym razem uczniowie brali udział w imponującej lekcji w hucie szkła artystycznego w Olsztynku. Wszyscy uczestnicy dowiedzieli się,  w jakiej temperaturze i z czego powstaje szkło, jakie są etapy jego wyrabiania, w jaki sposób się je barwi, a także jak nazywają się specjalne narzędzia do wykonywania szklanych wyrobów. Po atrakcyjnym pokazie dzieci chętnie udzielały odpowiedzi na pytania, a w nagrodę otrzymywały wyrabiane w ich obecności ozdoby.

W kolejnej części wycieczki uczniowie obejrzeli film pt.: "Pan Żaba" w olsztyńskim multikinie. Tematyka nawiązywała do zwierząt, a także ukazywała tolerancję wobec wad drugiego człowieka. Losy bohaterów filmu utkwiły widzom w pamięci, bo wracali oni do nich nawet kolejnego dnia w szkole. Później uczestnicy wycieczki zjedli obiad w uroczym miejscu nad jednym z  jezior.

W drodze powrotnej autobus poza uczniami i opiekunami przywiózł do Nowego Miasta Lubawskiego 100 kolorowych balonów, które dzieci otrzymały od właściciela mającego lokal niedaleko restauracji, w której był posiłek. Uczestnicy wyprawy pełni wrażeń i bogatsi o nowe doświadczenia, bezpiecznie dotarli do swoich domów. Opiekę nad dziećmi sprawowały panie: Anna Dembowska, Justyna Wiśniewska, Jagoda Kowalska i Mirosława Mamińska. 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem