Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
mirek

mirek

XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

Na podstawie § 46 ust. 2 statutu miasta Nowe Miasto Lubawskie podaje się do publicznej wiadomości, że XXIII sesja Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 15:00 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 23  lutego 2021 r. o godz.15:00.


1. Otwarcie sesji - stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w roku 2021 z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok.
14.Sprawy bieżące.
15.Zamknięcie sesji.

Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej jest wyłożony do wglądu w pok. nr 36 Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Nadolski

Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem