Logo
Wydrukuj tę stronę

Odbiór malowideł po renowacji sufitu dawnego kościoła ewangelickiego

Odbiór malowideł po renowacji sufitu dawnego kościoła ewangelickiego

We wtorek 16 marca 2021 roku dokonano odbioru technicznego prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych malowideł na suficie dawnego kościoła ewangelickiego w Nowym Mieście Lubawskim, nadając im pierwotną formę i kolorystykę.

 

Malowidła odkryto podczas realizacji prac budowlanych przy inwestycji pn. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”. Te neobarokowe zdobienia malarskie, wykonane przez malarza Ernesta Feya z Berlina w latach 1910 – 1912 na stropie dawnego kościoła ewangelickiego, zostały przykryte w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku płytami pilśniowymi podczas robót adaptacyjnych, przystosowujących wnętrze kościoła pod potrzeby Kina Harmonia w Nowym Mieście Lubawskim.

 

W odbiorze uczestniczyli: ze strony inwestora - Burmistrz Józef Blank i Inspektor Piotr Gortatowski, ze strony wykonawcy robót, Pracownię Konserwatorska z Bydgoszczy reprezentowała Pani Aleksandry Kuszlis-Grygołowicz W odbiorze uczestniczył również Pan Jerzy Domino z Delegatury w Elblądu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Prezes Zarządu Lubawskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego Sp. z o.o. Zdzisław Wierzbowski, jako główny wykonawca inwestycji.

 

Zakres prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych malowideł obejmował w szczególności:

- naprawy stolarskie stropu,

- uzupełnienie powierzchni stropu w miejscach wycięć desek pod dotychczasową instalację wentylacyjną,

- wykonanie rekonstrukcji ramowych podziałów architektonicznych na sklepieniu z listew drewnianych wraz z ośmiobocznymi rozetami,

- wykonanie obudowy z listew drewnianych dwóch podciągów podpieranych historycznie przez słupy empory,

- wykonanie rekonstrukcji brakujących fragmentów warstwy malarskiej,

- rekonstrukcja kolorystyki podziałów listwowych sklepienia i ośmiobocznych rozet oraz obudowy dwóch podciągów,

- wykonanie zabezpieczenia drewna i warstwy malarskiej. 

 

Koszt konserwacji i rekonstrukcji sufitu w wysokości 325 950,00 złotych brutto poniesiony został z budżetu miasta, jednak efekt żmudnej i pracochłonnej pracy jest niepowtarzalny, a odnowione dekoracje sufitu będą uatrakcyjniały wizerunek nowej sali widowisko-kinowej oraz podkreślały zabytkowy charakter obiektu.

Ostatnio zmienianywtorek, 16 marzec 2021 14:42

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.