Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-

PLAN DZIAŁANIA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2015-2019r.

PLAN DZIAŁANIA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW w Nowym Mieście Lubawskim na lata 2015-2019r.

Skład Rady Seniorów I kadencji

 (reprezentowane środowiska seniorskie na zdjęciu od prawej)

 1. Stefania Rumińska – Chór Harmonia Miejskie Centrum Kultury
 2. Mirosława Piwowarczyk – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 3. Lech Bober –Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 4. Kazimierz Przybylski –Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 5. Janina Tykarska –Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
 6. Lidia Bral – Klub Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
 7. Henryk Orzechowski – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
 8. Jarosław Kijański – Polski Związek Niewidomych
 9. Halina Glanc – Chór Cecylia
 10. Urszula Rau – Uniwersytet Trzeciego Wieku
 11. Lilia Karczyńska – przedstawiciel Burmistrza

 

 

 

  

 

1.      Współpraca z Radą Miejską, Burmistrzem i Urzędem Miejskim poprzez inicjowanie, prognozowanie i opiniowanie zagadnień związanych z polityką senioralną.

2.      Zapoznanie członków Miejskiej Rady Seniorów z programami i założeniami aktualnie prowadzonej polityki senioralnej.

3.      Udział Miejskiej Rady Seniorów w opracowywaniu planów i prognoz krótkoterminowych i długoterminowych dotyczących ludzi starszych, ustalanie priorytetów- udział w opracowywaniu nowej strategii w mieście na lata 2015-2019.

4.      Zapoznanie radnych z problemami środowiska seniorów Nowego Miasta Lubawskiego- sposoby ich niwelowania i rozwiązywania.

5.      Zaznajomienie członków Miejskiej Rady Seniorów z instytucjami i organizacjami wspierającymi seniorów, analiza obszarów ich działania – podjęcie  współpracy.

6.      Zgłaszanie uwag, opinii do aktów prawa miejscowego w szczególności dotyczących spraw seniorów.

7.      Inicjowanie działań  na rzecz aktywizacji intelektualnej i edukacji osób starszych  w naszym mieście, dotyczącymi głównie prawa konsumentów, wiedzy prawniczej, zagadnień związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

8.      Udział radnych Miejskiej Rady Seniorów w konferencjach naradach, kongresach, warsztatach i imprezach orgnizowanych przez seniorów i dla seniorów.

9.      Inicjowanie i monitorowanie działań na rzecz pomocy w funkcjonowaniu osób starszych w naszym mieście.

10.Profilaktyka i promocja zdrowia wśród seniorów.

11.Powołanie czterech zespołów roboczych  zajmujących się określoną tematyką pracy Miejskiej Rady Seniorów takich jak:

- zespół ds. kontaktu z mieszkańcami, organizacjami społecznymi i integracji seniorów.

- zespół ds. profilaktyki i promocji zdrowia seniorów.

- zespół ds. polityki senioralnej oraz spraw ekonomiczno- socjalnych.

- zespół ds. edukacji, kultury, wypoczynku i rekreacji.

12.Udział w opracowywaniu  nowomiejskiej Karty Seniora dla miasta i regionu w tym ewentualny udział w Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

13.Podpisanie deklaracji przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie.

14.Podpisanie porozumienia z Młodzieżową Radą Miasta Nowego Miasta Lubawskiego w zakresie współpracy międzypokoleniowej.

15.Utworzenie strony internetowej w celu informowania społeczeństwa  o działaniach Rady na rzecz seniorów.

16.Współpraca z mediami celem upowszechniania informacji o działaniach Miejskiej Rady Seniorów oraz dobrych wzorców i praktyk dotyczących seniorów.

17.Udział w sesjach Rady Miejskiej oraz  posiedzeniach komisji zajmujących się sprawami seniorów.

18.  Udział w pracach Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów.

 

Powołanie Rady – Ślubowanie Radnych Miejskiej Rady Seniorów

W dniu 2.10.2015 roku w Sali Sesyjnej Miejskiej Rady w Nowym Mieście Lubawskim w pięknej scenerii odbyła się I Sesja Miejskiej Rady Seniorów. Sesję otworzył przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja, który powitał gości oraz przybyłych kandydatów na radnych. Po okolicznych przemówieniach, kandydaci na radnych Miejskiej Rady Seniorów złożyli uroczyste ślubowanie.

 

 

Następnie przystąpiono do wyboru prezydium Rady. Ostatecznie po przeprowadzeniu głosowania ukształtowało się prezydium w niżej wymienionym składzie:

Lech Bober – przewodniczący Rady

Kazimierz Przybylski – Z-ca przewodniczącego Rady

Janina Tykarska – sekretarz Rady

Po wyborze przewodniczący Lech Bober przejął prowadzenie Rady- dziękując za wybór i zaufanie. Przewodniczący w podsumowaniu zapewnił, że w najbliższym czasie opracujemy zagadnienia, którymi będzie zajmowała się Rada dla dobra wszystkich Seniorów naszego miasta. Na tym I Sesję Rady Miasta zakończono.

 

II Sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 30.11.2015r.

 

 

W dniu 30.11.2015 roku odbyła się druga w I kadencji Sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim.

Głównymi celami wyżej wymienionej sesji były:

- propozycje do projektu planu ramowego, planu na I kadencję czyli lata 2015-2019

- możliwość podpisania porozumienia z Młodzieżową Radą Miasta dotyczące współpracy międzypokoleniowej

- wysłuchanie informacji odnośnie Porozumienia Rad Seniorów w Krakowie

- wysłuchanie informacji o posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

W sesji wzięło udział 9 radnych, w posiedzeniu wzięli udział Burmistrz Miasta Józef Blank, radni Rady Miasta z przewodniczącym oraz pani Elżbieta Rogowska kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i kierownik referatu oświaty , kultury i sportu pani Dorota Osińska. 

 
Ostatnio zmienianyponiedziałek, 21 listopad 2016 11:44
Powrót na górę

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem