Logo
Wydrukuj tę stronę

VI SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

W dniu 13 grudnia 2017r. odbyła się VI sesja Miejskiej Rady Seniorów w Nowym Mieście Lubawskim. Otwarcia sesji dokonał jej przewodniczący Lech Bober. Po spełnieniu proceduralnych czynności przewodniczący przedstawił sprawozdanie z odbytych konferencji w różnych miastach Polski, w których osobiście uczestniczył.


W sesji brał udział m.in. Burmistrz Miasta Józef Blank oraz przewodniczący Rady Miasta Marcin Deja. Kierownik  Referatu Oświaty ,Kultury i Sportu Dorota Osińska w formie multimedialnej przedstawiła „Program Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Radni Miejskiej Rady Seniorów zobowiązali się do propagowania takiej współpracy w środowiskach , z których zostali desygnowani do Rady. W kolejnym punkcie obrad kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Rogowska omówiła i podsumowała obchody Nowomiejskich Dni Seniora . W bogatym programie uroczystości uczestniczyła duża grupa mieszkańców – seniorów z naszego  miasta , a także duże grono samorządowców i zaproszonych gości reprezentujących środowiska senioralne. Na sesji podkreślono dużą rolę Nowomiejskiego Informatora Seniora opracowanego i wydanego przez naszą Radę. Zachęcamy seniorów  do odbioru tego opracowania w Urzędzie Miejskim oraz MOPS i biurze UTW. Ponownie głos zabrała Dorota Osińska , która omówiła aktualny wdrażania Koperty Życia , Karty Seniora oraz innowacyjnego programu Teleopieki w środowiskach seniorskich. Dyrektor Daniela Kowalska z Publicznej Biblioteki Miejskiej zapoznała zebranych  ze stanem realizacji projektu „E-kompetencje bez barier”. Zapowiedziała kontynuację projektu , zapraszając gorąco seniorów z różnych środowisk do uczestnictwa w nim. Rzecznik prasowy Rady Henryk Orzechowski omówił prowadzenie i korzystanie ze strony internetowej Miejskiej Rady Seniorów. Wskazał na dobrą realizację współpracy z informatykami z Urzędu Miasta. Obserwując dużą liczbę odsłon naszej strony , zgodnie uznano potrzebę dalszego jej prowadzenia i udoskonalenia form przekazywania istotnych treści . Oczekujemy na propozycje dotyczące tej kwestii ze strony internautów.


Burmistrz Józef Blank w wyczerpujący sposób przedstawił informację o realizacji postulatów zgłaszanych przez Miejską Radę Seniorów na poprzednim Zebraniu.
Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie projektu planu pracy Miejskiej Rady Seniorów na rok 2018 przygotowanego przez prezydium Rady.
Przewodniczący Rady podkreślił, że to ambitny plan, wyraził jednocześnie nadzieję, że wspólnymi siłami radnych, samorządowców i organizacji seniorskich zostanie zrealizowany. Przegłosowany jednogłośnie plan przedstawiamy poniżej.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 18 grudzień 2017 13:32

Galeria

Design © UM Nowe Miasto Lubawskie. All rights reserved.