Przejdź do treści
Menu

baner

plenfrdeitrues
A+ A A-
INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO

INFORMACJE I OGŁOSZENIA URZĘDU MIEJSKIEGO (19)

Wnioski paszportowe dostępne w Urzędzie Miejskim

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych Rady Miejskiej prowadził rozmowy z kierownictwem Oddziału Paszportów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie pomocy mieszkańcom miasta w zakresie składania wniosków i odbioru paszportów.
Informujemy, że od 1 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Rynek 1, w biurze nr 24 istnieje możliwość pobrania druku wniosku o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego.
Wiadomo też, że ze względów technicznych i proceduralnych składanie wniosków paszportowych i odbiór paszportu musi odbywać się osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Paszportów Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9.
Godziny urzędowania Biura Paszportów w Olsztynie to: poniedziałek od 07.40 do 17.00, wtorek-piątek do 15.00 oraz w każdym drugim tygodniu miesiąca- środa od 07.40 do 20.00.
Opłata podstawowa za wydanie paszportu w zależności od wieku osób wynosi: 60 złotych (od 0 do 13 lat), 140 złotych (od 13 do 70 lat), powyżej 70 lat - bezpłatnie. Opłata ulgowa (50%) wynosi 30zł (od 0 do 13 lat), 70 zł (od 13 do 70 lat) i przysługuje: emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu; osobom przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych; kombatantom i innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; uczniom i studentom.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (89) 523 23 68, (89) 519 09 24 oraz na stronie internetowej www.uw.olsztyn.pl.

Czytaj dalej...

Wykorzystanie herbu Nowego Miasta Lubawskiego

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego uprzejmie informuje, że używanie i wykorzystywanie herbu oraz flagi uregulowane jest zapisami w statucie miasta. Nie stosowanie się do zapisów ww. statutu jest łamaniem prawa.

W Sekretariacie Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 1, na bieżąco przyjmowane są wnioski / pisma o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku herbu miasta przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje.

W uzasadnieniu pisma / prośby o wykorzystanie wizerunku herbu Nowego Miasta Lubawskiego, prosi się o opisanie formy i sposobu jego użytkowania. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 4742 96 35.

Czytaj dalej...

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl .

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem